مشاوره ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره ی پیش از ازدواج خانواده با ازدواج یک زن و مرد تشکیل می شود، هدف از ازدواج رسیدن به آرامش است و فایده ی خانواده در ایجاد این آرامش و سلامتِ روان یک فایده ی منحصر به فرد است، بنابراین هیچ چیز نمی تواند جای خانواده را برای آدمی بگیرد. ارزیابی جنسی پیش از …

مشاوره پیش از ازدواج ادامۀ مطلب »