کودک و نوجوان

روانشناسی جنسی کودک و نوجوان

روانشناسی جنسی حوزه‌ای از روانشناسی است که به مسایل مربوط به روابط جنسی از جمله رفتارهای جنسی، اختلالات جنسی و عوامل موثر در روابط جنسی زنان و مردان می‌پردازد. روانشناسی جنسی کودک و نوجوان بخشی از رفتارها و اختلالات در سنین کودکی و نوجوانی مربوط به مسائل جنسی است، روانشناسی جنسی کودک و نوجوان به …

روانشناسی جنسی کودک و نوجوان ادامۀ مطلب »