علت دیس ارگاسم در زنان

دیس ارگاسم در زنان

خیلی از مراجعین به کلینیک سکستراپی دکتر نجات این موضوع را عنوان کرده اند که در زمان به ارگاسم رسیدن دردی را احساس می کنند که علت و دلیل آن را نمی دانند. در حقیقت دیس ارگاسم در زنان هنگام به ارگاسم رسیدن خانم ها در حین رابطه جنسی یا بعد از آن دچار می …

دیس ارگاسم در زنان ادامۀ مطلب »