ناتوانی آقایون در دخول

ناتوانی آقایون در دخول چه علتی دارد؟

دوستان زیادی هستند که با مراجعه به کلینیک سکستراپی دکتر نجات از این موضوع که در رابطه جنسی و هنگام دخول ناتوان می باشند صحبت کرده اند و از مشاوران برای تشخیص ناتوانی آقایون در دخول راهنمایی و راه درمانی خواسته اند. خب، قبل از اینکه بخواهیم به تشخیص و درمان این نوع اختلال در …

ناتوانی آقایون در دخول چه علتی دارد؟ ادامۀ مطلب »