سکستراپی » تعیین جنسیت قبل بارداری

تعیین جنسیت قبل بارداری

روش های تعیین جنسیت پیش از بارداری

روش های تعیین جنسیت پیش از بارداری

چگونه در جنسیت جنین تاثیر بگذاریم؟ یکی از دغدغه های بسیاری از زوجین تاثیر گذاشتن بر جنسیت جنین می باشد. به این معنا که پیش از بارداری تعیین می کنند که فرزندشان پسر باشد یا دختر، این مسئله راهکارهایی با احتمال بالا ندارد اما می توان تا حدی به آن امیدوار بود. روش های تعیین …

روش های تعیین جنسیت پیش از بارداری ادامۀ مطلب »

بارداری

تعیین جنسیت قبل از بارداری

اغلب زوج ها وقتی که خبر فرزند دارد شدن خود را می شوند و یا اینکه می شنوند که یکی از نزدیکانشان باردار است اولین چیزی که به ذهنشان می رسد جنسیت نوزاد تو راهی است. برایشان جالب است که بدانند فرزندشان دختر است یا پسر؟! اغلب افراد هم تنها سلامت فرزندنشان برایشان اهمیت دارد …

تعیین جنسیت قبل از بارداری ادامۀ مطلب »