بیوفیدبک کف لگن

بیوفیدبک

استخوان لگن استخوان لگن حلقه ای پهن و محکم از استخوانها است که در پایه ستون فقرات بین تنه و پاها قرار دارند. استخوان های لگن شامل استخوان های بی نام ، استخوان خاجی و استخوان دنبالچه می باشد. دردهای ناحیه لگن به علل متفاوتی همانند درگیری عضلات این ناحیه، کشیدگی رباط های لگنی، درد …

بیوفیدبک ادامۀ مطلب »