بیماری آمیزشی سوزاک

بیماری آمیزشی سوزاک

تشخیص و درمان بیماری آمیزشی سوزاک ‌ یکی از بیماری های آمیزشی و واگیر که از طریق مقاربت و تماس جنسی منتقل می شود، سوزاک است که با نام گنکوک نیز شناخته می شود. بیماری آمیزشی سوزاک با نشانه های بالینی بارزی شناخته می شود که با عوارضی همراه است. راه های درمان سوزاک تنها …

بیماری آمیزشی سوزاک ادامۀ مطلب »