رابطه جنسی دوران نامزدی

باید و نباید های رابطه جنسی در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده های هستند که بعداز مشاوره ازدواج به فرزندان خود مخصوصا دخترها توصیه می کنند که از انجام رابطه جنسی در دوران نامزدی خودداری کنند و این رابطه را بعد از عروسی تجربه کنند. آنها بر این باور هستند که دوران نامزدی و عقد بهترین زمان برای شناخت کامل طرفین می باشد. در …

باید و نباید های رابطه جنسی در دوران نامزدی ادامۀ مطلب »