سکستراپی » ارضا شدن

ارضا شدن

ارضا شدن همزمان زن و مرد

ارضا شدن همزمان زن و مرد در رابطه چگونه امکان پذیر است؟

در مقاله های قبلی کلینیک سکستراپی دکتر نجات به این مسئله اشاره کرده ایم که ارضا شدن همزمان زن و مرد یا ارگاسم یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه جنسی می باشد. از آن مهم تر ارگاسم هم زمان مرد و زن می باشد. سوالی برای بیشتر دوستان در این مورد پیش آمده است، …

ارضا شدن همزمان زن و مرد در رابطه چگونه امکان پذیر است؟ ادامۀ مطلب »

راه های به ارگاسم رساندن زنان

ارضا شدن زنان

یکی از مشکلاتی که باعث مراجعه زوجین به کلینیک سکستراپی دکتر نجات شده است ارضا نشدن زنان می باشد. مسئله ای که در رابطه جنسی بسیار اهمیت دارد ارضا شدن زنان و مردان می باشد. نشانه های ارضا شدن زنان چیست؟ به نظر شما علت اینکه برخی از خانم ها در زمان نزدیکی به ارگاسم …

ارضا شدن زنان ادامۀ مطلب »