عوارض کورتاژ

کورتاژ

در مطلب امروز کلینیک سکستراپی دکتر نجات می خواهیم درباره کورتاژ و عمل کورتاژ با شما صحبت کنیم. کورتاژ چیست؟ بیرون کشیدن یک بافت از رحم را کورتاژ گویند که به صورت عمل جراحی انجام می شود. کورتاژ کردن با تشخیص پزشک متخصص برای درمان برخی از بیماری های رحمی انجام می شود. همچنین این …

کورتاژ ادامۀ مطلب »