کاهش رابطه جنسی

عوامل کاهش رابطه جنسی

فعالیت جنسی در زنان و مردان امری چند بُعدی می باشد که کاهش آن به عوامل مختلفی بستگی دارد که باید آن ها را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داد. برخی از مردان تمایلی به برقراری رابطه جنسی با همسر خود ندارند و این امری است که می تواند عوامل بسیاری در آن …

عوامل کاهش رابطه جنسی ادامۀ مطلب »