هورمون پرولاکتین

هورمون پرولاکتین چیست؟ یکی از هورمون های پروتئینی که غده هیپوفیز مغز آن را ترشح می کند  و در شیر دادن زنان پس از زایمان نقش مهمی دارد هورمون پرولاکتین می باشد. در واقع این هورمون در مردان و خانم های غیر باردار بسیار کمتر از زنان باردار وجود دارد. لازم به ذکر است که …

هورمون پرولاکتین ادامۀ مطلب »