کاربرد دستگاه QEEG

دستگاه QEEG چیست؟

به منظور بررسی کارکرد مغز نیاز به دستگاه های مخصوص می باشد. یکی از دستگاه هایی که در این امر می تواند کمک زیادی کند دستگاه QEEG می باشد که در ادامه به اختصار درباره این دستگاه توضیحاتی را عنوان کرده ایم. الکتروانسفالوگرافی کمی (QEEG) چیست؟ در بخش مقدمه به این مسئله اشاره کردیم که …

دستگاه QEEG چیست؟ ادامۀ مطلب »