پدوفیلی یا میل جنسی به کودکان چیست؟

پدوفیلی یا میل جنسی به کودکان چیست؟

میل جنسی به کودکان چیست؟ پدوفیلی یا میل جنسی به کودکان، یکی از اختلالات جنسی شناخته شده است که در آن فرد  به کودکان یا نوجوانان تمایل دارد. این اختلال معمولاً در افراد بزرگسال و بالغ رخ می‌دهد و می‌تواند عواقب جدی برای قربانیان خود داشته باشد. افرادی که این اختلال را دارند معمولاً به …

پدوفیلی یا میل جنسی به کودکان چیست؟ ادامۀ مطلب »