متخصص سکستراپ

سکستراپ

منظور از سکستراپی چیست؟ و چه به افرادی سکستراپ می گویند؟ می توان گفت امروزه اغلب زوج ها یا جوانان مشکلات جنسی نیز دارند و حتما باید برای درمان آن اقدام کنند. اما بسیاری از افراد این سوال را دارند که سکستراپ به چه کسی می گویند و چه وظیفه های دارد؟ باید بگوییم فردی …

سکستراپ ادامۀ مطلب »