تفاوت مایع منی و اسپرم

تفاوت مایع منی و اسپرم

تفاوت بین مایع منی و اسپرم چیست؟ مایع منی و اسپرم هر دو مرتبط با بخش تولید مثل در مردان هستند، اما این دو مفهوم متفاوت هستند. مایع منی یک مخلوط از مایعات مختلف است که توسط غددی چون پروستات، بخشی از غدد داخلی تناسلی، و بخشی از غدد سرکوب کننده تولید مایع منی (سمینال …

تفاوت مایع منی و اسپرم ادامۀ مطلب »