وسواس جنسی

وسواس جنسی شاید بسیاری از شما دوستان این موضوع را ندانید که وسواس در دوسته فکری- علمی، وسواس شخصیتی تقسیم بندی شده است و برای درمان آن از هر نوعی که باشد باید به درستی اقدام شود. جالب است که بدانید دارو درمانی و رفتار درمانی هم زمان می تواند مشکل وسواس را در شما …

وسواس جنسی ادامۀ مطلب »