تشخیص انواع واژینیسموس

انواع واژینیسموس

 واژینیسموس برای برخی از خانمها، هنگام تلاش برای نفوذ واژن، عضلات واژن به طور غیر ارادی یا مداوم منقبض می شوند. به این روش واژینسموس گفته می شود. انقباضات می توانند از مقاربت جنسی جلوگیری کنند یا آن را بسیار دردناک کنند. واژینیسموس  چه زمانی رخ می دهد زمانیکه همسر شما سعی در نفوذ دارد وقتی که …

انواع واژینیسموس ادامۀ مطلب »