هیجان در رابطه زناشویی

چطور هیجان در رابطه زناشویی را افزایش دهیم؟

بسیاری از محققان بر این باورند زوج هایی که فاقد مهارت های ارتباطی لازم برای سازماندهی احساسات خود هستند، تعارض های زناشویی را افزایش داده و در کنار یکدیگر نارضایتی های بعدی را رقم می زنند. از فاکتورهایی که می تواند در ایجاد یک رابطه جنسی به آن اشاره کرد و تاثیرات مثبت بسیاری را …

چطور هیجان در رابطه زناشویی را افزایش دهیم؟ ادامۀ مطلب »