هورمون عشق یا هورمون اکسی توسن

تا به حال نام هورمون عشق به گوشتان خورده است؟ آیا به این موضوع فکر کرده اید که چرا برخی افراد خیلی زود جذب جنس مخالف خود می شوند؟ آیا فکر کرده اید چگونه می توانید بدون نیاز به مشاوره های زوج درمانی رابطه زناشویی خود را تقویت کنید؟ حتما می گوید ممکن است عشق …

هورمون عشق یا هورمون اکسی توسن ادامۀ مطلب »