ارضای نیاز جنسی

ارضای نیاز جنسی در دوران مجردی

یکی از معضلاتی که در دوران جوانی زیاد شاهد آن بوده ایم مسئله خودارضایی می باشد. با توجه به اینکه در چند سال گذشته مشکلات اقتصادی باعث شده اند که امکان ازدواج دائم برای جوان ها سخت و دشوار شود آمار افراد مجرد نیز افزایش پیدا کرده است. جوان های زیادی هستند که در این …

ارضای نیاز جنسی در دوران مجردی ادامۀ مطلب »