عوارض میل جنسی در دوران عادت ماهانه زنانه

میل جنسی در دوران عادت ماهانه زنانه

 دوران عادت ماهانه در خانم ها از جمله دوران هایی می باشد که هورمون های بیشری در بدن تغییرات بسیاری گرفته و با تغییر هورمون ها میل جنسی در دوران عادت ماهانه زنانه نیز دستخوش تغییرات بسیاری می شود. با تغییر هورمون ها در این دوران تمایل به میل جنسی در خانم ها نیز تغییر …

میل جنسی در دوران عادت ماهانه زنانه ادامۀ مطلب »