مزایای استفاده از دستگاه tdcs

دستگاه tdcs چیست؟

به منظور تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای نیاز به دستگاه های مخصوص می باشد. یکی از دستگاه هایی که در این امر می تواند کمک زیادی کند دستگاه tdcs می باشد که در مرکز سکستراپی دکتر نجات و در ادامه به اختصار درباره این دستگاه توضیحاتی را عنوان کرده ایم. برای آگاهی بیشتر درباره اینکه …

دستگاه tdcs چیست؟ ادامۀ مطلب »