مزیت دستگاه rtms

دستگاه rtms

دستگاه rtms چیست؟ یکی از دستگاه هایی که به تحریک مغناطیسی مغر کمک زیادی می کند دستگاه rtms می باشد. به کمک این دستگاه فعالیت های الکتریکی مغر تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار میگیرد. کاربرد دستگاه  rTMS این دستگاه که در مراکز سکستراپی برای درمان بیماران خاص مورد استفاده قرار میگیرد دارای کاربردهای مختلفی می …

دستگاه rtms ادامۀ مطلب »