تمایل نداشتن مردها به رابطه جنسی

مردهایی که با همسرشان رابطه جنسی ندارند

مشکلات بسیاری در زندگی های زناشویی وجود دارد که باعث می شود زن و شوهر نسبت به یکدیگر بی میل شده و تمایلی به برقراری رابطه جنسی از خود نشان ندهند. این مشکلات در صورتیکه حل نشوند منجر به جدایی و از هم پاشیدگی زندگی مشترک خواهند شد. زمانیکه زن یا مرد وظیفه همسری خود …

مردهایی که با همسرشان رابطه جنسی ندارند ادامۀ مطلب »