دوران قاعدگی طولانی

خطرات دوران قاعدگی

درباره دوره قاعدگی و سندرم پیش از قاعدگی بدون شک مقاله های بسیاری را مورد مطالعه قرار داده اید و اطلاعاتی در این زمینه در اختیار دارید. دوران عادت ماهانه یا همان دوران پریود برای برخی از خانم ها با دردهای شکمی و خونریزی های شدید همراه می باشد که می توانند خطراتی را با …

خطرات دوران قاعدگی ادامۀ مطلب »