درباره فیموز و پارافیموز چه می دانید؟

درباره فیموز و پارافیموز چه می دانید؟

فیموز چیست؟  فیموز و پارافیموز یک بیماری پوستی است که در آن پوسته‌ی کهنه و ضخیمی که قسمتی از نواحی بیرونی آلت تناسلی مرد را پوشش می‌دهد (پوسته‌ی پیشی آلت) به دلیل انقباض و تنگ شدن، قابلیت جدا شدن از قسمت حساس آلت تناسلی را ندارد. این بیماری می‌تواند در هر سنی از زندگی اتفاق …

درباره فیموز و پارافیموز چه می دانید؟ ادامۀ مطلب »