رابطه جنسی همراه با فانتزی جنسی

فانتزی های جنسی زنان

فانتزی جنسی چیست؟ در تعریف فانتزی های جنسی زنان باید بگوییم که اعمال و رفتارهایی است که برای انجام رابطه جنسی در ذهن فرد  به وجود می آید. فانتزی های جنسی مردان و زنان همان افکاری است که ذهن آن ها را به خود مشغول کرده است و در علم سکسولوژی به این فانتزی های …

فانتزی های جنسی زنان ادامۀ مطلب »