چرا رابطه جنسی در حضور نوزاد اشتباه است؟

چرا رابطه جنسی در حضور نوزاد اشتباه است؟

رابطه جنسی در حضور نوزاد حضور نوزاد در اتاق خواب والدین برای بسیاری از والدین ممکن است عاملی برای کاهش فعالیت جنسی شود. در واقع، نگرانی در مورد خطر آسیب رساندن به نوزاد می‌تواند باعث شود که والدین از فعالیت جنسی خودداری کنند. به طور کلی، در حضور نوزاد، فعالیت جنسی در اتاق خواب والدین …

چرا رابطه جنسی در حضور نوزاد اشتباه است؟ ادامۀ مطلب »