علائم یائسگی

بارداری در یائسگی

یکی از دوره های قابل توجه در زندگی خانم ها دوره یائسگی می باشد که ممکن است در این دوره و یا پس از آن خانم ها باردار شوند و تصمیم گیری در این زمینه از موارد بسیار تاثیر گذار در زندگی مشترک می باشد که نیازمند مشاوره و راهنمایی های لازم می باشد. ما، …

بارداری در یائسگی ادامۀ مطلب »