انواع اختلال دو قطبی

اختلال دو قطبی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با اشخاصی در زندگی روزمره خود برخورد داشته اید که تقریبا می توان گفت انسان های متعادلی نیستند و دارای دو وجه بسیار متفاوت می باشند. حتما درباره دو قطبی بودن انسان ها هم زیاد شنیده اید. ما امروز در کلینیک سکتراپی دکتر نجات قصد داریم درباره …

اختلال دو قطبی ادامۀ مطلب »