تاثیر سایز آلت تناسلی مردان در کیفیت رابطه جنسی

تاثیر سایز آلت تناسلی مردان در کیفیت رابطه جنسی

تاثیر طول آلت تناسلی در لذت جنسی طول آلت تناسلی مردان بر تجربه لذت جنسی تأثیر مستقیمی ندارد. در واقع، اندازه و طول آلت تناسلی بیشتر تأثیری بر لذت جنسی ندارد و عمدتاً برای انجام فعالیت جنسی به کار می‌رود. به هر حال، می‌توان گفت که اندازه آلت تناسلی مردان ممکن است بر روی راحتی …

تاثیر سایز آلت تناسلی مردان در کیفیت رابطه جنسی ادامۀ مطلب »