خیانت

خیانت و طلاق

طلاق در ابتدا تمام کسانی که اقدام به ازدواج می کنند قصد طلاق و جدایی ندارند چه بسا بسیاری از آن ها با عشقی آتشین ازدواج می کنند و یک روز برای جدا شدن از هم دست به هر کاری می زنند. مهم ترین علت مراجعه به دادگاه ها برای طلاق این هاست : _تعارضات …

خیانت و طلاق ادامۀ مطلب »