تشخیص زگیل تناسلی در بارداری خانم ها

خطرات زگیل تناسلی در بارداری خانم ها

زگیل های دستگاه تناسلی توسط ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شود. زگیل های تناسلی هم زنان و هم مردان را تحت تأثیر قرار می دهد اما زنان در برابر عوارض آسیب پذیرتر هستند. زگیل های تناسلی قابل درمان هستند اما ممکن است دوباره برگردند مگر اینکه عفونت زمینه ای نیز درمان شود. ما امروز …

خطرات زگیل تناسلی در بارداری خانم ها ادامۀ مطلب »