رابطه جنسی در زمان عقد

رابطه جنسی در زمان عقد درست است یا غلط؟

زوج های زیادی هستند که در دوران عقد با همسر خود رابطه جنسی برقرار می کنند. اما از آنجایی که برقراری رابطه جنسی در این دوران هنوز آنطور که باید در فرهنگ ما جا نیافتاده است این سوال برای بسیاری از زوج هایی که به مراکز سکستراپی مراجعه می کنند به وجود رابطه جنسی در …

رابطه جنسی در زمان عقد درست است یا غلط؟ ادامۀ مطلب »