اثرات مثبت رابطه جنسی بر بدنسازی

تاثیر رابطه جنسی بر بدن سازی

بسیاری از زوج هایی که اهل ورزش کردن هستن یا اکثر ورزشکاران برایشان این مسئله پیش می آید که آیا ورزش کردن و فعالیت های ورزشی می تواند روی رابطه جنسی آن تاثیر گذار باشد یا خیر؟ یا اینکه رابطه جنسی قبل یا بعد تمرین ورزشی باید انجام شود؟ ما امروز در کلینیک سکستراپی دکتر …

تاثیر رابطه جنسی بر بدن سازی ادامۀ مطلب »