سوزش بعد از نزدیکی

سوزش بعد از اولین رابطه

سوزش اولین رابطه خیلی از خانم ها به دلیل نداشتن رابطه جنسی، در مورد اتفاقاتی که بعد از اولین رابطه برای جسمشان می افتد آگاهی ندارند و تصور می کنند که هر واقعه درآور و یا سوزش آوری باعث بیماری های تناسلی، عفونت و … می شود. به همین علت سریعا به دکترهای مختلف مراجعه …

سوزش بعد از اولین رابطه ادامۀ مطلب »