انواع پرده بکارت

درد پرده بکارت

پرده بکارت چیست؟ یکی از بخش های خارجی اندام جنسی در خانم ها پرده بکارت می باشد که محل قرار گیری آن در ورودی دهانه واژن می باشد. پرده بکارت یک چین غشایی نامنظم می باشد که از اپیتلیوم شاخی تشکیل شده است. همانطور که گفتیم پرده بکارت در مدخل ورودی واژن  قرار دارد که …

درد پرده بکارت ادامۀ مطلب »