کشش جنسی چیست؟

کشش جنسی چیست؟

کشش جنسی یا جذابیت جنسی چیست؟ کشش جنسی یا جاذبه جنسی به عنوان یکی از مفاهیم روانشناسی بسیار پیچیده و گسترده است که به توانایی افراد برای جلب توجه و جذب فرد دیگری یا جنسیت مخالف یا همجنس اشاره دارد. این مفهوم بیشتر به جنس مخالف اشاره دارد و بر اساس ویژگی‌های فیزیکی، رفتاری، روانشناختی و …

کشش جنسی چیست؟ ادامۀ مطلب »