دلایل تنبلی جنسی

تنبلی جنسی

تنبلی جنسی یکی از موضوعاتی که ممکن است به رابطه زناشویی زوج ها صدمه وارد آورد تنبلی جنسی می باشد. این روزها بیشتر صحبت زوج ها و مشکلاتی که باآن مواجه هستند این است که به خاطر شرایط زندگی کمتر حوصله این را دارند که بخواهند رابطه جنسی برقرار کنند و دیگر حوصله ای برای …

تنبلی جنسی ادامۀ مطلب »