انواع اعتیاد جنسی

اعتیاد جنسی

اعتیاد جنسی چیست؟ اعتیاد به رابطهٔ جنسی یا اعتیاد جنسی به نبود توانایی در مهار یا به تعویق انداختن تمایلات و فعالیت‌های جنسی اطلاق می‌گردد. علائم اعتیاد جنسی در افراد مختلف متفاوت می باشد. در واقع رابطه جنسی و اندیشدن به آن، افکار معتاد را تحت سیطرهٔ خود قرار می‌دهد و نیاز به انگیختگی جنسی جای نیاز به صمیمت را …

اعتیاد جنسی ادامۀ مطلب »