رابطه جنسی

 تغذیه در رابطه جنسی

زمانیکه درباره سلامت جنسی در مراکز سکستراپی صحبت می کنیم موارد بسیاری به ذهن ما خطور می کند از قبیل خلق و خوی زوج ها، سازگاری آن ها، فانتزی های جنسی و حتی تغذیه که می توانند به عملکرد جنسی شما اثر گذاشته و به بهبود و یا از بین رفتن رابطه شما کمک کنند. …

 تغذیه در رابطه جنسی ادامۀ مطلب »