بارداری

تعیین جنسیت قبل از بارداری

اغلب زوج ها وقتی که خبر فرزند دارد شدن خود را می شوند و یا اینکه می شنوند که یکی از نزدیکانشان باردار است اولین چیزی که به ذهنشان می رسد جنسیت نوزاد تو راهی است. برایشان جالب است که بدانند فرزندشان دختر است یا پسر؟! اغلب افراد هم تنها سلامت فرزندنشان برایشان اهمیت دارد …

تعیین جنسیت قبل از بارداری ادامۀ مطلب »