سکستراپی » تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودکان

رفتارهای جنسی خطرناک در کودکان و نوجوانان

رفتارهای جنسی خطرناک در کودکان و نوجوانان

رفتارهای جنسی خطرناک در کودکان و نوجوانان کدام اند؟ رفتارهای جنسی خطرناک در کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از مسائل جدی و حساس در جامعه شناخته می‌شود. این رفتارها می‌تواند شامل هر گونه فعالیت جنسی نامناسب و ناخواسته با افراد نوجوان باشد که ممکن است منجر به آسیب‌های جسمی و روانی جدی شود. این …

رفتارهای جنسی خطرناک در کودکان و نوجوانان ادامۀ مطلب »

تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودکان به چه صورت می باشد؟ تربیت جنسی کودکان یکی از موضوعات حساسی است که نیازمند توجه و آگاهی والدین است. تربیت جنسی به معنای انتقال اطلاعات و مهارت‌های لازم برای بهبود دانش و افزایش آگاهی کودکان درباره جنس مخالف و ارتباطات جنسی است. این آموزش‌ها از بحث سکستراپی به هدف ارتقای سلامت …

تربیت جنسی کودکان ادامۀ مطلب »