نقش اعتیاد به الکل در عملکرد جنسی

نقش اعتیاد به الکل در عملکرد جنسی

تاثیر الکل بر رابطه جنسی چیست؟ مصرف الکل می‌تواند تأثیرات زیادی بر عملکرد جنسی داشته باشد. در مراحل اولیه مصرف الکل در رابطه جنسی، ممکن است شخص احساس رضایت جنسی بیشتری کند، اما با افزایش مصرف، می‌تواند به کاهش قدرت جنسی و مشکلات ارتباط جنسی منجر شود،با این حال مراجعه به سکستراپ در برطرف کردن …

نقش اعتیاد به الکل در عملکرد جنسی ادامۀ مطلب »