علت و نشانه استرس در رابطه جنسی

تاثیر استرس بر رابطه جنسی

استرس چیست؟ استرس واکنش شما به هر تغییری است که نیاز به تنظیم و پاسخ دارد. مسئله مهم این است که شما یاد گرفته باشید که استرس خود را کنترل کنید. تاثیر استرس بر رابطه جنسی همان واکنشی است که خود شما به طور ناخوآگاه  از خود نشان می دهید. استرس می تواند ناشی از …

تاثیر استرس بر رابطه جنسی ادامۀ مطلب »