ارضاء شدن زنان در رابطه جنسی

سندروم بیماری پس از ارگاسم

سندروم بیماری پس از ارگاسم چیست؟ سندرم بیماری پس از ارگاسم (Postorgasmic Illness Syndrome) یا P.O.I.S یک بیماری نادر است که بعد از ارگاسم در مردان (و بعضی اوقات زنان) ایجاد می‌شود. با این حال، علت این بیماری هنوز به طور کامل درک نشده است و به عنوان یک بیماری نادر به شمار می‌رود. علت …

سندروم بیماری پس از ارگاسم ادامۀ مطلب »