رابطه جنسی

نبایدهای قبل رابطه جنسی

داشتن یک رابطه جنسی سالم و حفظ رابطه زناشویی نیازمند رعایت نکات بهداشتی می باشد. گاهی در زمان انجام رابطه جنسی و یا قبل از آن اشتباهاتی به وجود می آید که می تواند عوارض و بیماری های خطرناکی را در پی داشته باشد بنابراین در مقاله امروز ما قصد داریم به یک سری نبایدهای …

نبایدهای قبل رابطه جنسی ادامۀ مطلب »