بهترین پوزیشن در ناتوانی جنسی مرد

بهترین پوزیشن در ناتوانی جنسی مرد

آیا در ناتوانی جنسی پوزیشن مهم است؟ در ناتوانی جنسی، پوزیشن‌ها می‌توانند نقش مهمی در کمک به افزایش رضایت جنسی داشته باشند. اما باید توجه داشت که پوزیشن‌ها تنها یک عامل از عوامل مختلفی هستند که در رضایت جنسی تأثیر می‌گذارند. برای مثال، مهارت‌های ارتباطی، احساس امنیت در رابطه، رعایت نیازهای همسر و حساسیت به …

بهترین پوزیشن در ناتوانی جنسی مرد ادامۀ مطلب »