تشخیص بلوغ جنسی

بلوغ جنسی

بلوغ جنسی مسئله بلوغ جنسی بیشتر اشاره به تغییرات جسمانی دارد که در زنان و مردان به وجود می آید. همچنین نوع دیگر بلوغ هم وجود دارد که به رشد روانی و شخصیتی افراد اشاره دارد که به آن بلوغ روانی گفته می شود. بلوغ جنسی در پسران وقتی پسران وارد سن بلوغ می شوند …

بلوغ جنسی ادامۀ مطلب »